KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Pezinok, Holubyho

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Pezinok, Holubyho

Univerzálna poisťovacia spoločnosť - životné poistenie, poistenie motorových vozidiel, dôchodkové poistenie, poistenie majetku a zodpovednosti pre občanov i podnikateľov, cestovné poistenie.

poslať správu
poslať správu
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Pezinok, Holubyho

Adresa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Pezinok, Holubyho

Holubyho 5
90201 Pezinok

Univerzálna poisťovacia spoločnosť - havarijné poistenie, životné poistenie, poistenie motorových vozidiel, dôchodkové poistenie, poistenie majetku a zodpovednosti pre občanov i podnikateľov. Univerzálna poisťovacia spoločnosť - cestovné poistenie, životné poistenie, poistenie motorových vozidiel, dôchodkové poistenie, poistenie majetku a zodpovednosti pre občanov i podnikateľov. Univerzálna poisťovacia spoločnosť - dôchodkové poistenie, životné poistenie, poistenie motorových vozidiel, poistenie majetku a zodpovednosti pre občanov i podnikateľov, cestovné poistenie. Univerzálna poisťovacia spoločnosť - povinné zmluvné poistenie, životné poistenie, poistenie motorových vozidiel, dôchodkové poistenie, poistenie majetku a zodpovednosti pre občanov i podnikateľov. Univerzálna poisťovacia spoločnosť - poistenie motorových vozidiel, dôchodkové poistenie, poistenie majetku a zodpovednosti pre občanov i podnikateľov, životné poistenie, cestovné poistenie. KOOPERATIVA ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia.

Pobočky KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Pezinok, Holubyho

Kontakt KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Pezinok, Holubyho

Intermet:
Telefón: 033 / 641 31 20
FAX: 033 / 641 31 20, +421 336 413 120
SlovakiaTrade > Obchodné služby > Poistenie > Cestovné poistenie > Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group > KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Pezinok, Holubyho